FAQ - Dutch
Alle Categorieën Algemeen Wat is Telraam?

Wat is Telraam?

Telraam, de volautomatische verkeersteller

Telraam ontwikkelt technologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van geïnteresseerde burgers. Ze worden begeleid om hun eigen volautomatische verkeersteller te installeren. Vervolgens wordt hij aan het raam gehangen, en het verkeerstellen kan beginnen. Zo simpel is Telraam. Alle verzamelde meetgegevens worden beschikbaar gesteld voor beleid, onderzoekers, maar ook voor alle bewoners en geïnteresseerden. Telraam ontwikkelde eerste Telraam v1 (versie 1) and later de Telraam S2 (sensor 2).

image.png

Telraam v1

image.png

Telraam S2

Telraam, het web platform

De data zijn open voor iedereen. Je kan deze raadplegen op www.telraam.net. Zonder Telraam account kan je alle data bekijken. Met account kan je de installatie van een Telraam doen, in je eigen dashboard instellingen aanpassen en onder andere straatvergelijkingen doen tussen je eigen straat (teldata) en andere straten. Ook de API is open voor gebruik. Klik hier voor meer info.

 

Citizen Science vult blinde vlek

Verkeerstellingen waren tot nu een blinde vlek. Telraam zet hier op in door actief met burgers aan de slag te gaan en goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren de data. De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan goede verkeerstellingen. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt.

Was dit artikel nuttig?

Thanks for your feedback!