FAQ - Dutch
All Categories Telraam v1 Telraam kalibratie

Telraam kalibratie

Kalibratie van Telraam duurt 7 à 21 dagen

Heb je de eerste dagen en uren na de installatie van je Telraam het gevoel dat de verhouding niet klopt tussen het aantal auto’s en grote voertuigen? Dit is te verklaren doordat het Telraam een kalibratie periode nodig heeft van 7 tot 21 dagen.

De classificatie van alle objecten gebeurt op basis van twee parameters die snelheids-en afstandsonafhankelijk zijn: de volheidswaarde en asverhouding. Op basis hiervan wordt in eerste instantie onderscheid gemaakt tussen de categorie voetgangers, tweewielers en auto’s+grote voertuigen. Het artikel "Classificatie: Hoe worden de verschillende typen voertuigen gedifferentieerd?" gaat hier dieper op in. Het onderscheid tussen auto’s en grote voertuigen gebeurt vervolgens door middel van een cut-off waarde. Deze waarde is in de eerste week een automatische waarde, maar er wordt specifiek voor jouw Telraam in jouw huis op jouw straat een cut-off waarde berekend tijdens de kalibratie periode. Dit specifieke cut-off punt zorgt voor een beter verschil tussen deze twee types voertuigen dat jouw Telraam telt in jouw straat.

De kalibratie gebeurt vanzelf en de data verbetert automatisch naarmate je Telraam langer actief is. Dit duurt minimaal één week. Hoe korter de dagen (en dus minder data), hoe langer dit duurt met een maximum van drie weken. 

Je kan ervan uitgaan dat de som van het aantal auto’s en grote voertuigen meestal wel goed is, maar In sommige gevallen is het onderscheid tussen auto’s en grote voertuigen nog altijd niet juist na de kalibratie periode. Het aantal auto’s is dan onderschat en het aantal grote voertuigen overschat, of omgekeerd. Dit kan onder andere veroorzaakt zijn door slechte lichtcondities die zorgen voor lange schaduwen van auto’s die dan als groot voertuig worden geteld. Het scheidingspunt tussen een auto en een groot voertuig ligt nu ongeveer rond bestelwagens. Het is echter mogelijk dat grote auto’s (SUV, pick-up,...) geteld worden als groot voertuig en kleine, lage bestelwagens als auto’s geteld worden. 

Wij vragen je daarom om steeds voorzichtig te zijn met het gebruik van gegevens over grote voertuigtellingen door Telraam. Deze gegevens zijn niet even nauwkeurig als de Telraam gegevens voor de som van auto's en grote voertuigen.

Na de eerste initiële kalibratie vinden er op regelmatige tijdstippen automatisch bijkomende kalibraties plaats, meestal twee keer per maand. Deze worden steeds gebaseerd op de waargenomen eigenschappen van de gegevens van de meest recente twee weken (of langere tijdsintervallen wanneer dit nodig is om een steekproef van minstens 10000 voertuigen te hebben). Op deze manier kan Telraam de grenswaarde tussen auto's en zware voertuigen continu verfijnen.

Als gevolg van technologische beperkingen kan het gebeuren dat opeenvolgende kalibraties resulteren in aanzienlijk verschillende grenswaarden. Dit gebeurt in sommige specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld in straten die zo zijn georiënteerd dat schaduwen van de passerende voertuigen bij zonnig weer vaak voor of achter de voertuigen zelf worden gezien (waardoor hun waargenomen grootte kunstmatig wordt vergroot). Dit hangt voornamelijk af van de langdurige aan- of afwezigheid van schaduwen, en dus het heersende weer tijdens en na de kalibratieperiode. De grootste kans hierop is wanneer het weer plotseling verandert na twee weken van constant bewolkt of constant zonnig weer. Dit kan leiden tot een plotselinge sprong in de verhouding zware voertuigen en auto's na de nieuwe kalibratie. Als je een plotselinge verandering ziet in het aantal zware voertuigen, zonder een verandering in het totale aantal auto's en zware voertuigen, onafhankelijk van het tijdstip, en die enkele dagen aanhoudt, dan is de kans groot dat dit is wat er gebeurt. Ons Telraam S2-apparaat gebruikt een andere technologie en wordt grotendeels niet beïnvloed door het element van bewegende schaduwen.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!