FAQ - Dutch
Alle Categorieën Privacy Wat met privacy?

Wat met privacy?

Telraam respecteert privacy en vertrouwelijkheid

De Telraam camera wordt gericht op de straat om voetgangers, fietsers, auto's en zwaar verkeer te kunnen tellen. In het artikel "Wat en hoe je Telraam telt en niet telt" lees je meer over hoe het Telraam telt. Telraam verwerkt de camera-beelden onmiddellijk. De beelden van de camera worden nooit opgeslagen. De camera filmt bovendien in lage resolutie waardoor hij geen gezichten of nummerplaten herkent. De gegevens verzameld door het Telraam worden draadloos doorgestuurd naar een centrale databank waar ze verder worden verwerkt. De resultaten van alle Telramen zijn voor iedereen vrij beschikbaar op www.telraam.net.

Het toestel is zo ontworpen dat er geen enkele mogelijkheid is om de camera-beelden zelf te bekijken (niet door de eigenaar van het Telraam-toestel, maar ook niet door derden). De camerabeelden zijn enkel zichtbaar bij de installatie van het Telraam, enkel voor de gebruiker (om de camera goed te kunnen richten), en dat voor een periode van maximaal 10 minuten.

In een voorafgaand ingewonnen advies had de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA) geen bezwaren bij deze methode van verwerking van camera-beelden (onmiddellijk en lokaal, in tegenstelling tot het bewaren van beelden & doorsturen naar een centrale database voor centrale verwerking zoals bij klassieke camerasystemen).

 

Privacybeleid

Van de mensen die zich registreren voor Telraam, vragen we een aantal persoonsgegevens in te vullen (naam, adres en e-mailadres). Alvorens ze hiermee verder gaan, ondertekenen ze een informed consent, over wat er gebeurt met onder andere deze gegevens. Deze persoonsgegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden. Om de Telraam-data te delen, wordt gebruikt gemaakt van wegsegment, en niet van specifieke adres gegevens. Je kan deze informed consent hier nalezen: "Privacybeleid"

Alle intellectuele rechten m.b.t. de verzamelde verkeerstellingen en elke databank waarin deze opgenomen worden door Telraam zullen eigendom zijn van het consortium Telraam. Voor zoveel als nodig, geldt de toestemming van de deelnemer als onvoorwaardelijke, onherroepelijke en kosteloze overdracht van enig ander recht of aanspraak die de deelnemer daarop zou kunnen doen gelden ingevolge zijn/haar deelname. De deelnemer verwerft voor zijn deelname een niet-exclusief persoonlijk gebruiksrecht op alle data geproduceerd door het eigen telraam-toestel en kan deze raadplegen en downloaden via het gepersonaliseerde dashboard.

 

Camerawetgeving is niet van toepassing

De camerawetgeving is niet van toepassing (art 3 hoofdstuk II van wet van 21 maart 2007 m.b.t. bewakingscamera’s):

Deze wet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in de plaatsen bedoeld in artikel 2, met als doel:

1° misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

2° overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Dit is niet het doel van Telraam dus is de wet niet van toepassing op Telraam. Het antwoord van GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA) was als volgt:

"Op grond van de bijkomende informatie verstrekt in uw mail lijkt er ons bij het gebruik van de camera's zoals u het heeft uitgelegd geen sprake te zijn van een verwerking van persoons gegevens"

De bijkomende informatie waar in die zin sprake van zijn:

  1. De camera is geïnstalleerd op privé-domein (i.e. in een huis) en is gericht op de straat.

  2. De camera staat vast gericht op de straat

  3. De camera filmt niet echt, in de zin dat de beelden onmiddellijk verwerkt worden. Er is geen mogelijkheid om de beelden zelf te raadplegen. Technisch gezien gebeurt de verwerking als volgt:

    • Camera stuurt beeld (effectief beeld van de straat) instant naar de verwerkingseenheid (een raspberry pi, een mini-computer), die fysiek aan de camera is verbonden met een kabel van 5-10cm .

    • In de mini-computer worden de beelden onmiddellijk verwerkt voor detectie van objecten en slaat enkel de volgende informatie over deze objecten op: grootte, snelheid en plaats van het object op het beeld (bovenaan/onderaan). De beelden van de camera zelf worden eigenlijk niet gecapteerd maar onmiddellijk omgezet en zijn ook nergens zichtbaar.

    • De informatie over object-eigenschappen wordt doorgestuurd naar een centrale database voor een 2e verwerking waarbij object-eigenschappen vertaald worden naar voertuigen (bvb. object met grootte 5688 pixels met pixel-snelheid 24pixels/seconde is een auto, object met grootte 700 pixels met pixel-snelheid 10pixels/seconde is een fiets, etc…)

Als je het geheel camera en lokale verwerking beschouwt, dan komt eerst de input van de camera (in feite frequente afbeeldingen in kleurenspectrum per pixel), vervolgens gebeurt interpretatie van de input door algemene eigenschappen van objecten te detecteren (pixel-grootte,…). In die zin worden in feite geen beelden geregistreerd, enkel de eigenschappen van de beelden die relevant zijn voor ons (object-detectie en enkele eigenschappen) worden eruit gefilterd. De camera telt dus aantal objecten dat voor de camera passeert.

Er zijn 2 essentiële elementen hier. Ten eerste worden de beelden zelf lokaal en onmiddellijk verwerkt. M.a.w., het is onmogelijk de beelden van de camera rechtstreeks te raadplegen (het toestel zou gewoon niet werken als dat het geval zou zijn trouwens, wegen te weinig rekenkracht…). Ten tweede zijn de verwerkte gegevens generieke en geen persoonsgegevens: geen nummerplaten, geen gezichten, geen eigenschappen van personen,…

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback!