FAQ - Dutch
All Categories Telraam v1 Snelheidsmeting: onrealistische snelheidsgegevens

Snelheidsmeting: onrealistische snelheidsgegevens

Hoe meet Telraam de snelheid?

Telraam gebruikt de tijd die een auto nodig heeft om zijn eigen lengte af te leggen om de snelheid te bepalen - onafhankelijk van de afstand van waarop de auto wordt waargenomen - en ervan uitgaande dat de auto de lengte heeft van een typische auto

 

Telraam kan de snelheid niet rechtstreeks meten zoals een typisch lasergun dat de politie gebruikt voor snelheidscontroles (ook bekend als een kleine dopplerradar). Dus moeten we een indirecte methode gebruiken om snelheden af te leiden. In een ideale wereld, als we de afstand tussen de camera en de passerende objecten zouden kennen, of de lengte van de weg die wordt gededeteerd door het gezichtsveld van elk individueel Telraam toestel, dan zouden we snelheden kunnen berekenen uit de gemeten reistijden. De snelheid zou bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen worden berekend uit de tijd die een auto nodig heeft om over een bekende lengte op de weg te rijden. Helaas is de locatie van elke Telraam toestel uniek waardoor de afstanden tussen elke Telraam toestel en hun relevante meetpunten verschillend zijn. Het zou niet haalbaar zijn om elke gebruiker te vragen de afstand tussen hun Telraam en het midden van de straat daadwerkelijk te meten. Bovendien is het zo dat hoe dichter een straat met meerdere rijstroken bij het Telraam toestel ligt, hoe groter het verschil zal zijn tussen de afstanden tussen de Telraam en de afzonderlijke rijstroken. Aangezien in stedelijke gebieden de gevels van gebouwen vaak slechts door een smalle stoep van het wegdek worden gescheiden, kunnen dergelijke verschillen gemakkelijk oplopen tot 50%, wat betekent dat een enkele afstandswaarde (tussen het Telraam toestel en, bijvoorbeeld, het midden van de weg) aanzienlijke fouten zou veroorzaken bij de berekening van de snelheden van objecten die door de afzonderlijke rijstroken rijden.


Om onze metingen afstandsonafhankelijk te maken, bedachten we de volgende slimme oplossing: Telraam meet de tijd die een auto nodig heeft om zijn eigen lengte af te leggen - die niet afhangt van de afstand van waarop de auto wordt waargenomen - en ervan uitgaande dat de auto de lengte heeft van een typische auto (een waarde die we hebben berekend op basis van de populairste auto's die de afgelopen jaren in België zijn verkocht). Met deze data kunnen we nu de snelheid berekenen. Natuurlijk heeft deze methode ook haar nadelen.

 

Waarom zijn mijn snelheidsgegevens onrealistisch?

Verschillende factoren beïnvloeden de nauwkeurigheid van de snelheidsgegevens: (1) classificatie en (2) de aanname dat elke auto even lang is. Bekijk altijd een grote steekproef van gegevens en raadpleeg de V85, die een van de beste indicatoren is voor de typische snelheid.

 

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de nauwkeurigheid van het snelheidshistogram dat voor een bepaald wegvak wordt weergegeven. In de eerste plaats is een eerste vereiste voor nauwkeurige snelheidsmetingen dat de classificatie nauwkeurig is. In de meeste gevallen is dit geen probleem, maar als uw Telraam een zeer verschillende verdeling meet voor bijvoorbeeld auto's en fietsers, dan zal het afgeleide snelheidshistogram worden beïnvloed door de verkeerd geclassificeerde fietsers, aangezien hun onjuist (door een verkeerde veronderstelde objectlengte) afgeleide snelheid zal worden vermengd met de snelheden van objecten die in werkelijkheid auto's zijn. Bovendien is enige spreiding te verwachten, zelfs als elke auto voor de Telraam passeert met een exacte snelheid van 30 km/u, omdat we aannemen dat elke auto dezelfde lengte heeft, wat in werkelijkheid natuurlijk niet het geval is. In realiteit zullen ook eerder kleine auto's zoals mini's en eerder grote auto's zoals SUV's langsrijden. Deze staan verder af van de gemiddelde groott. In dit geval zullen kleinere (kortere) dan gemiddelde auto's sneller dan 30 km/h worden "gemeten", en grotere (langere) dan gemiddelde auto's langzamer. Dit is ook de reden waarom men snelheidsgegevens van een kleine steekproef van auto's niet erg serieus moet nemen, omdat dit effect minder zichtbaar wordt wanneer men naar een grote (en dus meer gemiddelde) steekproef van auto's kijkt. Ten slotte zijn er enkele uitschieters - artefacten - in de gegevens, die zich kunnen manifesteren als onrealistisch hoge (of lage) meetpunten in de snelheidshistogrammen, dus als je een paar (%) auto's ziet die 70+ km/uur rijden in een 20 km/uur-zone, betekent dat niet dat er in die straat ook echt mensen aan het racen waren. Om het nauwkeurigste idee te krijgen van de snelheden die in een bepaalde straat zijn gemeten, moet u altijd kijken naar een grote steekproef van gegevens (dus niet één enkel uur met zeer weinig verkeer), en de V85-waarde raadplegen, die een van de beste indicatoren is van de typische snelheden, omdat die vrijwel niet wordt beïnvloed door deze onechte uitschieters.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!