FAQ - Dutch
All Categories Telraam v1 Hoe valideer je je eigen Telraamdata (V1)

Hoe valideer je je eigen Telraamdata (V1)

Je wilt de data die je Telraam telt, valideren. Dit artikel helpt je stap voor stap om een manuele validatie van de nauwkeurigheid van het aantal getelde weggebruikers uit te voeren. Om een validatie van de snelheid te kunnen uitvoeren, heb je namelijk apparatuur nodig zoals bv. een (laser) speed gun, dus dat laten we buiten beschouwing.
 

Stap 1 - Voorbereiding

1️⃣    Alvorens te starten aan de data validatie is het belangrijk dat je verschillende termen goed begrijpt, zoals 'precisie' en 'accuraatheid' van een Telraam, hoe de validatie juist gebeurt, wat oorzaken kunnen zijn van onjuistheden, ... 

👀 Lees daarom eerst het volgende artikel 👀 
"
Precisie, accuraatheid en validaties van de originele Telraam-sensor"

2️⃣    Print het validatie manueel telblad dat je kan gebruiken om manuele tellingen te doen (klik hier om de pdf te downloaden)

3️⃣    Kies de dag en tijd om de manuele telling uit te voeren. Let op dat dit niet tijdens de schemeringsuren is.

In plaats van de vereiste tijd effectief de weg te observeren (15 minuten voor S2 of 1 uur voor V1) kun je ervoor kiezen om een video van het wegsegment op te nemen en de tellingen later op je gemak te doen.

Stap 2 (V1) - Voer de manuele telling uit

4️⃣    Voer de manuele telling uit 

Stap 3 - Check of de data kwaliteit van je Telraam goed was

5️⃣    Ga naar je dashboard

6️⃣    Ga naar het 'overzicht in detail'

7️⃣    Zoek naar de dag en het tijdstip waarvoor je de manuele telling hebt uitgevoerd

8️⃣    Kijk na of dit 'good quality' of 'poor quality' zegt

 👍🏼    Indien 'good quality' --> dat wil zeggen dat je Telraam een goede uptime had. Je kan verder gaan naar stap 4, de vergelijking.

 👎🏼    Indien 'poor' quality' --> dat wil zeggen dat je Telraam niet genoeg uptime had. De data van dit uur zijn dus niet kwalitatief om een vergelijking te maken met je manuele telling. Je zal opnieuw moeten beginnen.

CleanShot_2022-07-27_at_12.11.44_2x.png

De tijd in dit overzicht, is het beginuur. Dus 16:00u is de periode die loopt van 16:00u tot 17:00u.

Opmerking: voor S2-gebruikers zonder toegang tot een Pro Dashboard, neem contact op met support@telraam.net om de metingen voor de specifieke periode van 15 minuten te krijgen (geef ons de segment-ID en de exacte tijdstempel die nodig is).

Stap 4 - Vergelijk je tellingen

9️⃣    Het eerste cijfer dat je moet vergelijken is "totaal weggebruikers"

Onjuistheden (wanneer de manuele teldata niet overeenkomen met de Telraamdata) kunnen hun oorzaak vinden in:

➙   De Telraam sensor kan niet de hele wegoppervlakte zien

➙   Obstakels en samengevoegde objecten

➙   Verkeersopstoppingen met stilstaand verkeer, of lange cyclustijden bij verkeerslichten.

➙   De Telraam sensor bevindt zich in een zonverlicht raam.

👀 Lees meer in het eerder vermelde artikel over deze oorzaken: "Precisie, accuraatheid en validaties van de originele Telraam-sensor"

 🔟    Als tweede kan je de cijfers per modaliteit vergelijken.

Onjuistheden (wanneer de manuele teldata niet overeenkomen met de Telraamdata) kunnen hun oorzaak vinden in:

➙   Een te lage of hoge camera hoek

➙   Lange sterke schaduwen

➙   Obstructie, of dichte groepering van weggebruikers.

➙    Atypische voertuigsamenstelling 

👀 Lees meer in het eerder vermelde artikel over deze oorzaken: "Precisie, accuraatheid en validaties van de originele Telraam-sensor"

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!