FAQ - Dutch
Alle Categorieën Data interpretatie Netwerk data: waargenomen, typische en relatieve verkeersgegevens

Netwerk data: waargenomen, typische en relatieve verkeersgegevens

Voor elk uur kunnen we onderscheid maken tussen waargenomen verkeersgegevens, typische verkeersgegevens en relatieve verkeersgegevens.

Het waargenomen verkeer is het totale verkeer dat door de afzonderlijke Telraam-eenheden op het netwerk voor een bepaald uur is waargenomen. Deze waargenomen data worden gerapporteerd onder het label 'Data'. Bijvoorbeeld: het totale aantal auto's dat afgelopen vrijdag vanaf 14u00 is voorbijgereden, is 1100. Deze 1100 auto's zijn zo'n waargenomen waarde.

Typische verkeersgegevens zijn in wezen het gemiddelde van de waargenomen verkeersgegevens over het afgelopen jaar (of als sommige Telraam-eenheden minder dan een jaar actief zijn geweest, dan over hun volledige levensduur) in het netwerk gedurende hetzelfde uur en dezelfde dag van de week. De typische verkeersgegevens worden gebruikt bij de ranking. In ons fictieve voorbeeld zou het typische verkeer het gemiddelde zijn van het totale waargenomen verkeer van de laatste 52 vrijdagen tussen 14u00 en 15u00 plaatselijke tijd, bijv. 1000 auto's.

We kunnen het waargenomen verkeer ook uitdrukken als een percentage van dit typische verkeer, en dit percentage wordt gegeven als het relatieve verkeer voor het netwerk. Dus als het waargenomen verkeer in ons voorbeelduur 1100 auto's was, en het typische verkeer 1000 auto's, dan kunnen we zeggen dat het relatieve verkeer 110% was, omdat we 10% meer auto's hebben geteld dan wat we op basis van de waarnemingen van het afgelopen jaar voor dit uur op deze dag van de week verwachten.

Omdat zelfs bij goed opgezette netwerken niet altijd gegarandeerd dezelfde set camera's actief is (er kunnen bijvoorbeeld in de loop van de tijd nieuwe camera's bijkomen, sommige camera's kunnen tijdelijk inactief worden of naar andere segmenten worden verplaatst, enz.), zorgen we ervoor dat we bij het berekenen van het typische en relatieve verkeersgegevens voor een bepaald uur enkel de waargenomen en historische gegevens gebruiken van die segmenten van het netwerk die tijdens het uur in kwestie ook daadwerkelijk actief hebben geteld.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback!