FAQ - Dutch
Alle Categorieën Data interpretatie Snelheidsmeting: hoe de snelheidsgrafiek interpreteren

Snelheidsmeting: hoe de snelheidsgrafiek interpreteren

Betekenis snelheidsgrafiek

Telraam geeft een grafiek weer voor de snelheid van auto's. Deze snelheden zijn indicatief en kunnen 10% afwijken van effectieve snelheden.

In de staafdiagram zie je percentueel hoeveel auto's er in iedere snelheidscategorie vallen voor de periode die je bovenaan geselecteerd hebt.Speed-cars_ENG.png

 

De manier waarop Telraam de snelheid meet

De snelheidsmetingen zijn afstandsonafhankelijk, omdat we niet voor elk unieke Telraam kunnen weten hoe ver deze van de weg staat. Telraam meet de tijd die een auto nodig heeft om zijn eigen lengte af te leggen - die niet afhankelijk is van de afstand van waaruit de auto wordt waargenomen - en ervan uitgaande dat de auto de lengte heeft van een typische auto (een waarde die we hebben berekend op basis van de populairste auto's die de afgelopen jaren in België zijn verkocht), kunnen we nu zijn snelheid berekenen. Wil je meer weten over dit onderwerp, lees dan het artikel "Snelheidsmeting en onrealistische snelheidsgegevens".

 

Nauwkeurigheid van deze snelheidsdata

Deze cijfers zijn niet vergeleken met een geijkte snelheidsmeter. Theoretisch verwachten we dat goed werkende Telramen slechts een beperkte foutmarge hebben als je naar een voldoende groot tijdsinterval kijkt. De snelheden zijn in de eerste plaats indicatief en geven een goede vergelijkingsbasis met andere straten.

 

Extreem hoge of lage snelheiden

Het kan dat je een percentage auto's die bijv. sneller dan 70km/u of trager dan 10km/u rijden in je grafiek ziet, terwijl je het gevoel hebt dat dit niet overeenkomt met de realiteit. Deze zijn waarschijnlijk zogenaamde uitschieters. Dit zijn metingen waarbij iets fout is gegaan.  We filteren niet voor deze fouten. 

Bij de V1 is de oorzaak van een een aantal auto's die trager dan 10 km/u rijden ligt waarschijnlijk bij misclassificatie. Groepjes fietsers die vb. geclassificeerd worden als auto's. Meer weten over die classificatie? Dat lees je hier: "Hoe werkt de Telraam-classificatie? (v1)".

Als je vermoedt dat er een probleem is met de snelheidsmetingen, meld dit dan aan het Telraam team door ons een mail te sturen: support@telraam.net.  

 

Is mijn Telraam dan toch een flitspaal?

Nee, zeker niet. Jouw Telraam kan geen uitspraak doen over de (geijkte) snelheid van individuele auto’s. De meetfout kan groot zijn op het niveau van individuele auto’s, en die fout kan in beide richtingen zijn (sneller of trager dan in de werkelijkheid). Deze fout corrigeert zichzelf op het niveau van een groep voertuigen, naarmate er meer metingen zijn. Telraam kan je daarom wel een idee geven over het snelheidsregime van een groot aantal auto’s.

 

En grote voertuigen?

Telraam kan de snelheid voor grote voertuigen niet meten, omdat de meting uitgaat van de veronderstelling dat objecten binnen één groep dezelfde typische lengte hebben. Dit geldt relatief goed voor auto's (de lengte van een bepaalde auto zal altijd zeer dicht bij de 'typische autolengte' liggen), maar grotere voertuigen variëren van grotere SUV's tot lange vrachtauto's en bussen, wat een zeer brede schaal is voor de lengte.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback!