FAQ - Dutch
Alle Categorieën Data interpretatie Telraam meldt dat een deel van de data van "Slechte kwaliteit" is? Hoe moet ik dit interpreteren?

Telraam meldt dat een deel van de data van "Slechte kwaliteit" is? Hoe moet ik dit interpreteren?

Zijn er data die op de site met de label "slechte kwaliteit" ("Poor quality") worden weergegeven? Wat betekent dit?

Zoals je in de onderstaande grafiek kunt zien, zal Telraam soms aangeven dat sommige gegevens van slechte kwaliteit ("Poor quality") zijn. In dit artikel zal worden uitgelegd wat dit betekent.

Poor-quality-EN.png

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen, maar de meeste zijn enkel te verwachten met Telraam v1

  • Hoewel we zonder ground truth-tellingen de kwaliteit van de gegevens niet per segment en per uur kunnen controleren, kunnen we er wel voor zorgen dat als een Telraam-apparaat problemen heeft met tellen (om technische redenen of vanwege de netwerkverbinding), we de betreffende problematische intervallen markeren. In een tijdsinterval van een uur verschijnen de opgenomen gegevens als "Slechte kwaliteit" als het betreffende Telraam-toestel minder dan 30 minuten (50% van het interval) actief is geweest. Dus in geval van een tijdelijke stroom- of netwerkstoring, of onvoldoende licht (bijvoorbeeld als de zon opkomt om 6:40 uur, of ondergaat om 19:20 uur, waardoor er slechts 20 minuten bruikbare gegevens overblijven voor een periode van een uur), zal Telraam aangeven dat de gegevens voor die periode vertekend kunnen zijn en daarom van "Slechte Kwaliteit". Het is belangrijk op te merken dat gegevens met het label "Slechte kwaliteit" nog steeds vrij accuraat kunnen zijn, ervan uitgaande dat de verkeersstroom in die periode relatief constant was en het volume niet te laag. De reden hiervoor wordt in het volgende punt besproken.

  • De gegevens op de Telraam-website (en toegankelijk via de API) worden altijd gecorrigeerd voor elke vorm van down-time van het toestel, om de werkelijke verkeersniveaus beter te benaderen door de introductie van een tijdsafhankelijke vertekening te voorkomen. Dit is vooral belangrijk voor gegevens afkomstig van Telraam V1-toestellen, die - door hun ontwerp - slechts 70-75% van de tijd het verkeer monitoren (terwijl de rest wordt besteed aan het periodiek vastleggen van een achtergrondbeeld en het volgen van de gedetecteerde objecten). Wanneer de actief waargenomen periode minder dan 50% van het totale tijdsinterval bedraagt, verschijnen deze gecorrigeerde gegevens als "Slechte kwaliteit". Als een Telraam bijvoorbeeld tussen 10 en 11 uur 's ochtends slechts 20 minuten actief is geweest, zal het systeem de verzamelde gegevens met 3 vermenigvuldigen om de beste benadering van het verkeer tijdens dat uur te geven.

  • Telraam S2-apparaten hebben geen last van geplande periodieke uitval, dus zolang ze van stroom worden voorzien en er een netwerkverbinding is, verwachten we alleen dat de gegevens "Slechte kwaliteit" zijn als de eerste installatie plaatsvindt nadat 50% van een uur al is verstreken (dus bijvoorbeeld om 35 over het uur). Dan zal het eerste uur in onze database minder dan 30 minuten aan tellingen bevatten, en dus als "Slechte kwaliteit" worden bestempeld, maar alle volgende uren zouden volledig moeten zijn.

  • Bewegende objecten die geen verband houden met de door Telraam V1 waargenomen verkeersstroom kunnen ook de kwaliteit van de gegevens beïnvloeden. Als bijvoorbeeld een boom of een reclamevlag voortdurend in beweging is voor een Telraam V1, creëert dat voor het trackeralgoritme veel onechte objecten die eruit gefilterd moeten worden, wat ongewoon veel tijd kost. Deze belasting kan de stilstandtijd verlengen van de typische 25-30% tot meer dan 50%, waardoor de overeenkomstige tijdsintervallen als "Slechte kwaliteit" worden bestempeld. In dergelijke gevallen ontstaan meestal opeenvolgende intervallen met gegevens van "slechte kwaliteit", aangezien de hoofdoorzaak voortdurend aanwezig is. Tijden met sterke wind kunnen het ergst zijn, omdat sterke wind bomen of vlaggen kan doen bewegen die anders statisch lijken. Merk op dat deze onechte objecten correct worden uitgefilterd en niet worden geteld.

  • Bij de Telraam V1-toestellen kunnen ook lange perioden van stilstaand verkeer (files) problemen veroorzaken. In dit geval kunnen achtergrondberekeningen mislukken, omdat de stilstaande auto's worden waargenomen als statische achtergrond. Dat zal leiden tot afwijkende objectdetecties zodra het verkeer in beweging komt, wat op zijn beurt leidt tot een vergelijkbare systeembelasting als de bewegende objecten, maar in dit geval worden zelfs de echte objecten verkeerd geteld, wat niet alleen leidt tot een "Slechte kwaliteit"-vlag, maar ook tot gegevens van slechte kwaliteit.

Wat moet u doen in geval van "slechte gegevenskwaliteit"?

1. Controleer op uw camerabeeld of er bewegende objecten (bv. bomen) zijn en verwijder deze (indien mogelijk). Misschien is er in het voorjaar een boom gegroeid die het beeld (gedeeltelijk) bedekt? Volg deze stappen om uw beeld te controleren: Camerabeeld verifiëren of veranderen

2.  Voeg een zonreflecterend scherm toe. Normaal gezien hebt u dit samen met uw Telraam toestel ontvangen. Het is een zwart papier dat u kunt knippen en vouwen om uw camera te bedekken als zonreflectiescherm. Zie ook bijlage hieronder.

3. Slechte kwaliteit van de gegevens kan worden veroorzaakt door een slechte internetverbinding. Volg deze stappen: De verbinding tussen mijn Telraam en de Wi-Fi valt (soms) weg

4. Tot slot, als je je Telraam al een tijdje hebt, proberen we het Telraam-systeem voortdurend te verbeteren. De laatste versie (v11) is uitgebracht in augustus 2021 en je kunt je Telraam softare bijwerken door hier te klikken: "De Telraam software zelf updaten"

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback!