FAQ - Dutch
All Categories Telraam v1 Mogelijke onnauwkeurigheden met Telraam

Mogelijke onnauwkeurigheden met Telraam

De statistieken voor mijn straatsegment lijken me vreemd.

Lijken de data nergens naar? Geef je Telraam sowieso wat tijd om zich te kalibreren. Enkele dagen heeft dit nodig. Met de classificatie van voertuigen (auto's/grote voertuigen) mag er ook een geringe foutenmarge zijn. Wil je meer weten over de kalibratie van je Telraam? Lees dan het volgende artikel: "Telraam kalibratie".

Bekijk ook eens je camerastand. Misschien is de camera wat gezakt, en is het beeld onvoldoende om goed te kunnen tellen. Hoe je dat doet, lees je hier: "Camerastand/beelden nakijken".

Telraam is voortdurend in ontwikkeling, het is mogelijk dat sommige gepresenteerde data (nog) niet helemaal kloppen. We werken aan geautomatiseerde oplossingen om slechte data weg te filteren, maar dit staat nog niet op punt.

Wat voor vreemde dingen kan je allemaal zien?

 1. Op sommige dagen/tijdstippen is de verdeling auto/fiets/groot voertuig* helemaal anders.
  Hier zijn verschillende oorzaken voor mogelijk en dit varieert per Telraam. Dit kan bvb. veroorzaakt worden door stand van de zon, waarbij schaduwen auto’s/fietsen groter te (lijken) maken. Telraam detecteert het geheel van voertuig en schaduw als één object waardoor Telraam mogelijk een foute categorie toekent.

  Het probleem kan bijvoorbeeld zijn dat de bewegende (grote) schaduw van groepjes fietsers op de middaguren (+/- 2u, tussen 10-15u), geteld worden als grote voertuigen of auto's. Zo lijken er bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen grote voertuigen tegen de rijrichting te rijden.
  De positie van de camera en de stand van de zon is hierin bepalend. 

 2. Ik heb echt wel héél veel grote voertuigen* in mijn straat, volgens Telraam. Klopt dat?
  Waarschijnlijk niet. Het scheidingspunt auto vs groot voertuig* ligt nu ongeveer rond de bestelwagens. Het is echter mogelijk dat grote auto’s (SUV, pick-up,...) geteld worden als groot voertuig en kleine, lage bestelwagens als auto’s geteld worden. Telramen die pas actief zijn, gebruiken een generieke (en dus weinig nauwkeurige) methode om die scheiding te maken. Sommige Telramen zullen daarom veel te veel (of veel te weinig) grote voertuigen tellen. Dit betert zodra er enkele weken data beschikbaar zijn voor elk Telraam. Een dergelijke update gebeurt ongeveer maandelijks. Het onderscheid tussen auto en groot voertuig zal continu verbeteren naarmate meer data beschikbaar zijn, dus zeker blijven tellen! 

 3. Het onderscheid maken tussen fietsers, voetgangers, bakfietsen, groepen van fietsers,… hoe doet Telraam dat?
  Ook het verschil fietsen en voetgangers is niet eenvoudig te maken en al zeker niet als voetgangers en/of fietsers samen zijn. De toekenning van de klasse (fiets/voetganger/auto/groot voertuig) gebeurt op dit moment basis van grootte en snelheid. Fietsers te voet of voetgangers met buggy worden dan meestal als fietser geteld, joggers zijn dan wel snel maar zullen als voetganger geteld worden. Ook sommige (snelle) bakfietsen of fiets+kar combinaties zullen daardoor als auto geteld worden.  Groepen fietsers vormen samen één groot object en zijn daardoor een specifieke situatie die Telraam moeilijk kan onderscheiden en zullen dus eerder als auto geteld worden.
  Ook hier geldt: hoe meer data we samen verzamelen, hoe beter Telraam op termijn het onderscheid zal kunnen maken. Wil je meer weten over de kalibratie van je Telraam? Lees dan het volgende artikel: "Classificatie: Hoe worden de verschillende typen voertuigen gedifferentieerd".

 4. Wat met file?
  Als er (zware) file is (als er langer dan enkele minuten geen beweging is) dan werkt Telraam gewoon niet. Auto's worden niet plots als grote voertuigen geteld. Het Telraam telt gewoon niet goed. Dat zal zich uiten in “poor quality”, label bij de data van dat moment.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!